Manuals

Handleidingen.

Quiko Rotello datasheet:

Quiko Rotello extra instellingen:

Manual voor Quiko vleugelpoorten op youtube klik hier;

Manual voor Quiko schuifpoorten op youtube  klik hier:

Aansluiten quiko schuifpoort print: op youtube: klik hier:

De nieuwste versie van de Quiko printplaat uitgelegd op youtube, klik hier:

sonoff wifi manual: nl manual:

Alle sonoff manuals in het Nederlands:

Monteurs manual:https://www.docdroid.net/c7rALZZ/quiko-monteurs-manual-20-7-2020-1-pdf

Quiko scarabeo manual:

QK 24 batre print manual:

Quiko spider manual:

Quiko schuifpoort motoren montage:

Quiko sub ondergrondse montage:

Ditec manuals

Ditec en roger aansluit schemas:

VDS manuals

Storingen?

Manuals en hulp op youtube:

Hulp bij instellen van de schuifpoort printplaten:

Hulp bij opbouw en ondergrondse printplaten:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluiten sensoren:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standaard installatie.

Voor NEO-EON en knikarm motoren heeft u poort een midden aanslag nodig.  Voor rotello motoren zijn er interne aanlagen in de motor te koop.

Electrokast zo dicht mogelijk bij 1 vd motoren. Ivm interne antenne.

De driehoek: motor bevestigingen, en poortscharnier zo groot mogelijk maken. maar de plunjer niet geheel uitschuven. minimaal 2 cm slag overhouden.

Eerste=Beugel op paal met M10 draadeindes en M10 zelfborgende moeren bevestigen.

Dan de poort geheel open zetten. De motor bevestigen op de beugel welke aan de paal zit. (handvast)

Dan de motoren/ plunjerstang  geheel indrukken, dit is de max. open stand, dan de vleugel beugel op de askop monteren en op de vleugel aftekenen.

Beugel op vleugel met M8 bouten en zelf borgende moeren bevestigen.

Beide beugels in 1 lijn waterpas.

Motor=nu de eindaanslag.

Belangrijk voor EON en NEO: de poort geheel gesloten, dan minimaal 2 cm slag vd motoren over.

(anders drukt de motor tegen de zwarte kunststof kop vd motor aan

 

Bekabeling voor motoren=minimaal  0,75mm2   voor sensoren UTP kabel.

 

Contact 13-14-15=  M1=motor welke het eerste open gaat.

Contact 16-17-18= M2=motor welke het eerste sluit.

Condensatoren  op 13-15   en op 16-18

Bruin  M1 op 13                         Zwart M2 op 16

Blauw M1 op 14                        blauw M2 op 17

Zwart M1 op 15                         Bruin M2 op 18

230v op 19 en 20

Sensoren alle min - op contact 10,  alle plus + op contact 8.

1 schakelcontact vd sensor op contact 3 vd print.

Andere schakelcontact op contact 8 vd print.

Brugjes tussen contact 8 en 2    en contact 8 en 4 vd print.

          

Knipperlamp op contact 11 en 12.

Sleutelcontact op contact 1 en 2.   (deze contacten ook voor videofoon, externe drukknop ed.)

 Manual=identiek voor schuifpoort motoren zebra en moovy, maar dan voor 1 motor.

                             Als Eerste doen nadat alles aangesloten is:

 

 1.          Zenders inleren:

Knop A veelvuldig indrukken totdat r1 op display staat,

dan wachten totdat er   =.-   op de display staat.

Dan op knop C drukken en tegelijk drukken op de knop van de zender, voor 2 seconden.   Dan beide knoppen loslaten.

Display laat opgeslagen zender zien.

dus:

Knop A veelvuldig indrukken totdat er r1 op het display staat.

uitleg knoppen

dan wachten tot er =.- op het scherm staat.

Druk de toets c in en houd deze vast en druk 2 sec. op de knop van de zender die u wil programmeren, dan beide knoppen loslaten.
Herhaal dit met elke zender die u wil programmeren.
Het display laat het nummer van de opgeslagen zender zien.
Druk dan weer veelvuldig op A totdat er -.- op het display staat.

Wil je een knop programmeren om de vleugel alleen open te doen voor voetgangers?

Druk weer veelvuldig op knop A totdat er r3 op het scherm staat.

Druk dan weer knop C en houd deze in en kies dan een knop op de zender welke je voor voetgangersopening wil gebruiken en houd deze 2 seconden in laat beide weer los.

Herhaal dit met iedere zender die je wil programmeren.

Druk weer veelvuldig op A om op het start scherm te komen -.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Quiko Poort-vleugels inleren:     (courtesy functie= snelle manier)

                            Op deze manier leert de print zichzelf in.   

Sluit de poort manueel tegen de midden-aanslag en vergrendel de motoren.  

Dan druk 1x op knop B     display=P2    (komt er geen P2 dan even de spanning eraf, zekeringetje rechtsonder even los draaien.)

Wacht totdat er   -.-   op de display staat.

Geef een startpuls op de zender, de eerste vleugel opent, bijna open, dan nog een startpuls, de motor vertraagd, laat de vleugel tegen de open-aanslag lopen en wacht 1 of 2 seconden, dan nog een startpuls, motor 2 opent…enz.

Herhaal dit totdat uw poort mooi sluit en opent.

 1.   Indien nodig:    Automatisch sluiten uit zetten:

F0=ST,    knop 3 indrukken tot na 99 tot er ST staat. 5 seconden wachten.

Beide vleugels tegelijk open en dicht=B4=0  en A4=0

Videofoon met poort open knop, dan: dan F6=SI  =tijdens openen reageert de poort niet op zenders of drukknoppen.

Programma saven en afsluiten=

net zolang op bovenste knopje A van de printplaat drukken totdat er   -.-  staat.

  Online Manual:

  https://www.quiko-poortopeners.com/c-3957685/manuals/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

schuifpoort print aansluiten:

 

Schuifpoort print 230v aansluiten: meest gebruikte instellingen.

Extra instellingen zie de manual in de motor behuizing.

         

Alle plus naar 8   Alle min naar 10.   Sensor-relais naar 3 de andere naar 8

Brug tussen: 8 en 4    8 en 2. Geen sensoren dan ook brug tussen 8 en 3.

Draairichting omdraaien = motor 1 en 2 de bruine en zwarte omwisselen

Uitgang  codeclavier, externe ontvanger, wifi ed  over 1-2

 

Zenders inleren:

Knop A veelvuldig indrukken totdat r1 op display staat,

dan wachten totdat er   -. -   op de display staat.

Dan op knop C drukken en tegelijk drukken op de knop van de zender, voor 2 seconden.   Dan beide knoppen loslaten.

Display laat het nummer van de opgeslagen zender zien.

Dan net zolang op A vd print drukken totdat er -. -  staat = gesaved

U kunt nu uw poortautomatisering testen.  Uw poort moet opengaan.

 

 1. Quiko Poort-vleugels inleren:    (courtesy functie= snelle manier)

                            Op deze manier leert de print zichzelf in.   

Sluit de poort manueel en vergrendel de motor.  

Dan druk 1x op knop B     display=P1  (komt er geen P1 dan even de spanning eraf)

Wacht totdat er   -.-   op de display staat.  Dan druk 1x op knop B er komt P1 te staan.

Geef een startpuls op de zender, de poort opent, bijna open, dan nog een startpuls, de motor vertraagd, laat de vleugel tegen de microswitch lopen en wacht 1 of 2 seconden,

Herhaal dit totdat uw poort mooi sluit en opent.

 1.   Indien nodig:  Automatisch sluiten uit zetten:

F0=ST,  knop 3 indrukken tot na 99 en tot er ST staat. 5 seconden wachten.

Schuifpoort montage testen:

Draairichting motor omdraaien bij schuifpoort motoren:

De bruine en zwarte draden van de motor op de print omwisselen,( 13-15 op de print.) en tevens de bruine en zwarte draden op de microswitchen omwisselen.  (Quiko motoren).

(Als de poort sluit en u beweegt uw hand tussen de sensoren, dan moet de poort direct weer open gaan.)

Na montage van de tandlatten de motor 2-4 mm laten zakken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Let op: Voor het aansluiten van deze printen, motoren ed. heeft u wel enig verstand van electro nodig.    Bij voorkeur dus uit te voeren door een electricien.

Beknopte Handleiding: aansluiten Quiko print- motoren.

Manual=identiek voor schuifpoort motoren oa. velos en moovy, maar dan voor 1 motor.

QK-CE220BATRL4  230V  

PLUG &PLAY433,92 MHz CONTROLBOARD FOR 1/2 230V ac

SINGLE-  PHASE MOTORS.

 

 

Alle plus naar 8   Alle min naar 10.   Sensor-relais 1draad naar 3 de andere naar 8

Brug tussen: 8 en 4    8 en 2. Geen sensoren dan ook brug tussen 8 en 3.

Draairichting omdraaien = motor 1 en 2 de bruine en zwarte draden omwisselen.

 

 

 

 

Motor 1=bij gesloten poort=dit is de vleugel welke het eerst opent.

Motor 2=bij open poort is dit de vleugel welke het eerste sluit.

1.  De Zenders inleren = d.m.v. knop A op de print veelvuldig in te drukken. naar instelling   r1   op de print gaan.

Dan knop 3 vd print en de knop van uw zender tegelijk indrukken totdat er op de display een getal verschijnt. Dit herhalen voor elke zender.

 

2. de poort met de hand half open zetten en motoren vergrendelen,  dan op de zender drukken.  Motor 1 moet eerst open gaan,  daarna motor 2.  Gaat eerst motor 2 open of de poort sluit, dan draden zwart en bruin van de motoren op de print omwisselen. Of de stekers omwisselen. 13-14-15  en 15-16-17

 

3. Dan testen of sensoren werken.  U bedient /sluit de poort met de zender en beweeg uw hand tussen de sensoren, poort dient meteen open te gaan.

 

4. inleren van installatie.

Poort sluiten. Rechtsonder op de print even de zekering losdraaien=spanning er even afhalen.  Dan dmv 2e knop op de print naar P2  gaan.   P2=inleren print,  u drukt 1x op de zender, motor 1 opent,  als de poort bijna open is drukt u nogmaals op de zender, poort vertraagd,  poort tot eindslag laten lopen en de motor 1,5-2 seconden laten brommen, dan nogmaals op zender drukken=motor 2 opent,  enz.

 

5. slag eventueel instellen dmv A1 A2  en B1 eb B2.   Motorkracht instellen eventueel. A5 A6  en B5 B6.

 

6 .automatisch sluiten instellen of uitzetten door naar F0 te gaan, dan knop 3 vd print ingedrukt houden tot er ST staat.=uitgezet.   De nummers geven de sluittijd aan.

 

7. voor rotello  A5 A6  en B5 B6 alle 4 op 9 zetten.

U heeft “gerommeld” met de instellingen van de print, dan de print terugzetten naar de fabrieksinstellingen d.m.v.   d0, en dan het 3e knopje op de print indrukken tot er -.- staan. zie de manual.

En P2 gebruiken om uw poort opnieuw “in te leren”.

 

Alle andere instellingen of 1 motor gebruiken: zie de manual in de deksel, of het monteurs handboek.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monteurs manual proteco Q 60 print:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIP:

Externe ontvanger, gsm module codeclavier of wifi module aansluiten:

Deze  wordt aangesloten op de volgende manier:  U zoekt hieronder in de lijst van nold naar uw poort of garage opener ( typenummer van de print).  Vervolgens klikt u op de afbeelding,  PWR=voeding voor de GSM ontvanger,codeclavier,externe ontvanger,ed:  OUT1=schakelcontact relais poort open,  OUT2=voetgangersfunctie .

https://www.nold.io/compatibility/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

quiko / proteco aansluitschema: 

Quiko instellingen:

Quiko instellingen:

         Zenders inleren:

Knop A veelvuldig indrukken totdat r1 op display staat,

dan wachten totdat er   =.-   op de display staat.

Dan op knop C drukken en tegelijk drukken op de knop van de zender, voor 2 seconden.   Dan beide knoppen loslaten.

Display laat opgeslagen zender zien.

 

Quiko Poort-vleugels inleren:     (courtesy functie= snelle manier)

                            Op deze manier leert de print zichzelf in.   

Sluit de poort manueel tegen de midden-aanslag en vergrendel de motoren.  

Dan druk 1x op knop B     display=P2

Wacht totdat er   -.-   op de display staat.

Geef een startpuls op de zender, de eerste vleugel opent, bijna open, dan nog een startpuls, de motor vertraagd, laat de vleugel tegen de open-aanslag lopen en wacht 1 of 2 seconden, dan nog een startpuls, motor 2 opent…enz.

Herhaal dit totdat uw poort mooi sluit en opent.

Komt p2 niet automatisch, dan even de spanning van de print eraf .

 

  Indien nodig:    Automatisch sluiten uit zetten:

F0=ST,    knop 3 indrukken tot na 99 tot er ST staat. 5 seconden wachten.

 

Beide vleugels tegelijk open en dicht=B4=0  en A4=0

 

Videofoon met poort open knop, dan: dan F6=SI  =tijdens openen reageert de poort niet op zenders of drukknoppen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

proteco zenders inleren:  

---------------------------------------------------------------------------------

Manual voor: K-YET402WFR Universele ontvanger voor handzenders en/of smartphone

 

Druk op de leren knop (eenmaal-momentmodus, tweemaal vergrendeling modus) op de ontvanger en los het dan na led-lampje brandt en de ontvanger komt in de leren staat (op dit moment, L E D lamp uit is). Na dat, druk op de afstandsbediening knop die nodig is om de controller. Als LED lamp op de ontvanger knippert 5 keer en dan is off, het geeft aan dat de leren is succes. De afstandsbediening, bestudeerd door de leren knop 1 op de controller, overeenkomt met de relais 1; ook de leren knop 2 overeenkomt met de relais 2.

Clearing code

Als de afstandsbediening is verloren en het van plan om fail de gehele afstandsbediening, lange druk op de leren knop 1 of de leren knop 2 (meer dan 5 S) totdat LED lamp uit is en dan de ontvanger automatisch duidelijk de memory inhoud.

Operating Modes

The YET wireless 2-channel receiver module has 2 working modes:

Pulse Mode– The relay switches ON by pressing a button on

the remote control and will remain ON until button is released.

Latch Mode – The relay switches ON by pressing a button on the remote control and turns OFF when the button is pressed again.

Programming of Pulse Mode

– Power up the MDU module – Power LED will turn ON.

– Press once Button S1 for programming Relay 1 or Button S2 for programming Relay 2. The Learn LED will light up.

Press and hold a button on the wireless remote control until the Learn LED flashes five times.

Programming of Latch Mode

– Power up the MDU module – Power LED will turn ON.

– Press twice Button S1 for programming Relay 1 or Button S2 for programming Relay 2. The Learn LED will light up.

Press and hold a button on the remote control until the learn LED flashes five times.

NOTE: Each button of the remote key fob could be programmed independently.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K 2129 Copieren:

Programmeren knopjes van links naar rechts  A,B,C,D
Eerst altijd de bestaande fabrieks code wissen:
Knop A en B tegelijk indrukken totdat LED 3x knippert.
Knop A nog steeds ingedrukt houden en B loslaten, meteen 3x op B drukken..LED knippert 3x.  Knop A loslaten.

Nieuwe zender inleren:
Beide zenders dicht bij elkaar houdenbij beide zenders de knopjes indrukken.
LED gaat knipperen, ingedrukt houden totdat LED niet meer knippert.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

schema voor electroslot met codeclavier en wifi module:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2130 manuals:er zijn 5 manieren van copieren, raadpleeg de manual.

 Probeert u eens via een van deze filmpjes, sommige niet in het nederlands.
2130
https://www.youtube.com/watch?v=iwzuUoPuMLo
https://www.youtube.com/watch?v=Oe5LEI4V_sA
https://www.youtube.com/watch?v=WFFny9PGFOE
https://www.youtube.com/watch?v=iJMJbWiIJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=7TdU9OgZCH0
https://www.youtube.com/watch?v=2eH8prkkWec
https://www.youtube.com/watch?v=qop8qx1PHX8

K 2130 Universele afstandsbediening met kopieerfunctie

 • Modern en compact ontwerp dat perfect in uw zak past.
 • Vier knoppen, LED-indicator
 • Tot 4 verschillende afstandsbedieningen in EEN.
 • Elke knop kan worden geprogrammeerd als vervanging voor een ander merk Met slechts één zender kunt u maximaal 4 apparaten van verschillende producenten bedienen.
 • Vervanging voor vaste en rolling code afstandsbedieningen met de frequentie van 280 tot 868 MHz.
 • Afmetingen: 7x 2,5 x 1 cm (L X B X H).

Gebruiksaanwijzing

Standaard programmering

 1. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los. de LED op de universele afstandsbediening knippert snel om de 2 seconden.
 2. Druk op de knop om te kopiëren naar de originele afstandsbediening en plaats deze 2-3 cm vanaf de universele afstandsbediening, kop tot kop, tot de universele afstandsbediening begint snel te knipperen.
 3. Druk terwijl de universele afstandsbediening knippert op de knop van de universele afstandsbediening. Het klonen is voltooid als de led uitgaat.
 4. Herhaal het proces voor de andere knoppen.

AMC-programmering: automatische afstemmingscode

Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen (zie compatibiliteitslijst)

 1. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening totdat de ontvanger het bericht terug geeft van gekoppeld
 2. De LED knippert snel. Laat de knop los voor succesvolle code koppeling.

ISeed-code-emissie

Opmerking: alleen voor BFT-eenheden (zie sectie over BFT-programmering)

 1. Houd knop 1 en 2 op de universele afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt tot de LED snel knippert.
 2. Laat de 2 knoppen los en druk op de gewenste knop. (Nu is de Seed code succesvol verzonden.)

BFT-programmering

 1. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los. De universele afstandsbediening-led knippert snel om de 2 seconden
 2. Plaats de originele afstandsbediening voor de universele afstandsbediening (afstand 2-3 cm.
 3. Houd de gewenste knop op de originele afstandsbediening ingedrukt totdat het licht constant brand en vervolgens elke 2 seconden een dubbele flits afgeeft.
 4. Verzend de seedcode van de originele afstandsbediening door op de verborgen knop achter op de afstandsbediening te drukken of druk bij nieuwere modellen tegelijkertijd op knop 1 en 2.
 5. De LED knippert snel. Druk op de gewenste knop om de gekopieerde code op te slaan. Het licht gaat uit.
 6. 6. Gebruik de AMC-procedure om de nieuwe afstandsbediening te koppelen met de ontvanger.

AMC-programmering: automatische afstemmingscode

Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen (zie compatibiliteitslijst)

 1. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening totdat de ontvanger het bericht terug geeft van gekoppeld

De LED knippert snel. Laat de knop los voor succesvolle code koppeling.

FAAC- en Genius-programmering

FAAC- en Genius-programmering

Belangrijk! Zorg ervoor dat de afstandsbediening waarvan wordt gekopieerd de master is.

 1. Druk op een willekeurige knop. De LED moet een dubbele flits afgeven.
 2. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2.
 3. Plaats de originele afstandsbediening aan de kop van de universele afstandsbediening ongeveer 2-3 cm in de lengte.
 4. Houd de gewenste originele afstandsbedieningsknop ingedrukt totdat de universele afstandsbediening overschakelt naar een constant licht en vervolgens elke 2 seconden een dubbele flits afgeeft.
 5. Bereid de FAAC / Genius-afstandsbediening voor het verzenden van de zaadcode voor door tegelijkertijd op knop 2 en 3 te drukken.
 6. Terwijl de FAAC / Genius-led knippert, plaatst u deze voor de universele afstandsbediening, op 2-3 cm afstand. Druk op de knop om te kopiëren totdat de led op afstand sneller begint te knipperen ter bevestiging van het kopiëren van de code.

V2-programmering

V2-programmering

 1. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop
 2. Laat vervolgens beide knoppen los. (De LED van de universele afstandsbediening knippert snel om de 2 seconden
 1. Plaats de originele afstandsbediening voor de universele afstandsbediening op ongeveer 2-3 cm afstand.
 2. Houd de gewenste knop van de originele afstandsbediening ingedrukt totdat het externe lampje constant brandt en vervolgens elke 2 seconden een dubbele flits afgeeft.
 3. Houd nogmaals dezelfde knop op de originele afstandsbediening a ingedrukt. Nu zal de LED snel knipperen.
 4. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening om te kopiëren totdat het lampje uitgaat.
 5. Gebruik de AMC-procedure om de nieuwe afstandsbediening te koppelen met de ontvanger.

AMC-programmering: automatische afstemmingscode

Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen (zie compatibiliteitslijst)

 1. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening totdat de ontvanger het bericht terug geeft van gekoppeld
 2. De LED knippert snel. Laat de knop los voor succesvolle code koppeling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facila next extra bel aansluiten:

De extra bel dient op je binnenpost aangesloten te worden, zie foto hieronder vanuit de handleiding:

Klemmen NO en COM is een spanningsloos contact wat pulseert bij het aanbellen.

 

Algemene Voorwaarden
Verzenden=Gratis.

Montage Voorwaarden:
Belangrijk: 230V met aardedraad dient voor aanvang van de montage bij 1 van de poort-palen aanwezig te zijn.

en indien intercom of videofoon, dan dient ook de 8 aderige UTP kabel van de woning naar de poort aanwezig te zijn.

Wat doen wij:

•Openhalen en terugleggen van de bestrating. Monteren poort en paal beugels, met m10 draadeinden of chemische ankers.
• Aanbrengen en aansluiten bekabeling.Afregelen electronica en programmeren / inlezen van de 2handzenders.
• Poortstop (middenaanslag) indien nodig. Poort zijaanslagen.
• Monteren motoren, sensoren, sleutelcontact, evt zwaailamp, parlofoon, videofoon, codeclavier ed.
• Lakken van de beugelset naar de kleur van uw poort.
• Op maat maken van poortbeugels indien nodig, en galvaniseren en lakken.
• Duidelijke uitleg van onze monteurs en op papier.
• Poort kan ingesteld worden op manueel of automatisch sluiten.
• 4 jaar garantie !!!!!!
• Kortom uw poort geheel geautomatiseerd inclusief arbeid en met 3 jaar garantie !!!
• Montagetijd afhankelijk van de situatie, maar meestal 1 tot 2 dagen werk.
• Montage door specialisten, met 25 jaar ervaring op het gebied van toegangscontrole. Advies:
Mocht u nog gaan beginnen met het aanleggen van de oprit: Denk dan aan het aanbrengen van een kunststof buis, met een minimale diameter van 45 mm inwendig,
ongeveer 30 cm onder de oprit, tussen de poort-palen cq. penanten.en op 30 cm achter de poort.
Zodat onze monteurs niet de oprit behoeven open te breken.

* Het graven van sleuf in de grond, t.b.v. bekabeling voor geautomatiseerde poort, en of video/parlefoon:tussen woning cq garage, en een van de poortpalen;* U bent verplicht ons in te lichten over de aanwezigheid van obstakels. Indien obstakels aanwezig blijken te zijn waarover u ons niet hebt ingelicht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade;

* Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van derden ter zake van schade aan eventueel aanwezige leidingen en/of kabels.

* Geautomatiseerde poorten , welke niet voorzien zijn van knellijsten, 2 sets sensoren, en dus een veilige “sluis” creëren(set sensoren voor de poort, en set sensoren achter de poort ) geven indien niet juist bedient , kans op beklemming van personen en voertuigen. In dat geval vrijwaart u ons voor aanspraken van welke aard dan ook, indien er niet gebruik wordt gemaakt van een “sluis “ of andere veiligheidsmaatregelen ;Tevens vrijwaart u ons voor aanspraken indien u of anderen de poort, automatisering, handzenders, GSM module ed.onjuist bedient,en vrijwaart u ons voor aanspraken indien u of anderen de installatie demonteren, beschadigen of de electronica-kast openen, welke voor gevaarlijke situaties kan zorgen. sensoren, de electro-kast, sensoren, motoren ed mogen alleen door ons aangewezen peronen / monteurs geopend worden, indien een niet door ons aangewezen persoon een van deze onderdelen opent of demonteerd vervalt elke vorm van garantie.

* Indien er vertraging in de montage door obstakels in of boven de grond plaatsvindt, zullen de hieruit voortkomende meerwerkzaamheden met u worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuurtarief van \ 38,00 excl. BTW voor hekwerkmonteurs en \ 49,00 excl. BTW voor elektromonteurs.

Alle op op deze site en op de facturen vermelde prijzen zijn exclusief btw.

4 jaar garantie op de motoren , voor alle andere onderdelen geldt de standaard fabrieksgarantie.

Alle prijzen van de codeclaviers, intercoms, videofoons ed waar "incl montage" bij staat, gelden alleen in combinatie met de montage van nieuwe poortopeners, op dezelfde dag gemonteerd, en mits er indien nodig een 8 aderige UTP kabel is aangebracht.

Geldigheidsduur offerte tot 2 maanden na offertedatum.

Uw poort handmatig openen, dan nooit de sleutels van de motoren in het slot laten steken, deze kunnen nl dan afbreken.

onderhoud-reparatie-en-aansluitschemas

Uw Poort reageert niet op de handzender:

1 Proberen om uw poort te openen met het sleutelcontact (1 klik naar rechts draaien): lukt dit dan is de mogelijke oorzaak dat de batterij van de zender leeg is.

2 U beweegt uw hand tussen de sensoren, u hoort dan een klik geluid, hoort u niks, dan zijn de sensoren mogelijk geblokkeerd door onkruid, ongedierte oid. Oplossing: deze blokkade verwijderen.

3 Controleren in uw meterkast of de zekering “aan “staat.

4 De poort reageert nog niet, dan de motoren ontgrendelen met de bijgeleverde sleutels, en de poort met de hand openen.

5 U heeft geen sleutels: Dan de motoren aan de poort-vleugel kant losschroeven, aan de onderzijde zit een 8mm imbusbout, deze losdraaien, vervolgens een m6 bout in het asje draaien, en geheel naar beneden verwijderen. (deze as kan vastzitten), dan met griptang en hamer lostikken.

6 Geen oplossing? : dan een e-mail naar Quiko@poortopeners.com met uw adres gegevens om een afspraak met een service monteur te maken.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 www.quiko-poortopeners.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel